Altres Documents del barri

Pla Local de Seguretat 2016

La nostra aportació.- Instància, Notes per a la redacció del Pla, Nota núm 1, Nota núm 2, Nota núm 3, Fitxa Model del Plà (1 de 3), (2 de 3), (3 de 3). Si voleu saber més, ens podeu demanar documentació complementària per mail. Enllaç a la Guia per a l’elaboració de plans locals de seguretat (Generalitat de Catalunya, 2013). Enllaç al Pla de Seguretat Local de Mataró (2013-2015).

PAM (Pla Actuació Municipal 2015)

Les nostres aportacions. Si voleu saber més, ens podeu demanar documentació complementària per mail. Hem fet moltes, en diferents moments , sobre diversos temes.

DOCUMENTS LEGALS

Enllaç al Reglament de Participació Ciutadana.

Ordenança Reguladora de Sorolls.

COM CONSITUIR UNA ASSOCIACIÓ

Com constituir una associació

Model acta fundacional associació

Model estatuts associació de veïns

DOCUMENTS LEGALS DE L’ASSOCIACIÓ

Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a l´informació pública i bon govern. D´acord amb l´esmentada llei, ASSOCIACIÓ COMAFOSCA declara:
Que el 2013, no ha rebut cap subvenció de cap organisme públic.
Que el 2014, no ha rebut cap subvenció de cap organisme públic.
Que no té ingressos per quotes de socis.
Que el Pressupost d’ingressos/despeses pel 2015 és:
Ingressos: 0 euros ; Despeses: 0 euros

Acta Assemblea General 6 de setembre de 2015
Estatuts presentats a la Generalitat de Catalunya. Membres de la Junta Directiva

ESTATUTS

Composició de la Junta Directiva (Capitol IV dels Estatuts)
President Javier Martinez
Tresorer Isidre Monterde
Secretari Jose M. Pinilla
Vocal Adela Marin
Vocal Carlos Romeu

COMAFOSCA, web A.V. del barri Can Comulada

A %d bloguers els agrada això: